Υποβολή περιλήψεων εργασιών

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Περιφερειακό τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής του ΠΣΦ διοργανώνει το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 26 Απριλίου.

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Περιφερειακό τμήμα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής του ΠΣΦ διοργανώνει το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 26 Απριλίου.

Η ΕΕΝΑ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι της ζητήθηκε η οργάνωση ενότητας που θα αφορά στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία. Ως κεντρικό θέμα προτείνεται «Η εμβιομηχανική στην αξιολόγηση του παιδιατρικού ασθενή».

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παρουσιάσουν σχετικό με την παραπάνω θεματολογία επιστημονικό ή ερευνητικό έργο, παρακαλούνται να υποβάλουν περίληψη του περιεχομένου της ανακοίνωσής τους. Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων (προφορικών ή αναρτημένων) δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 250 λέξεις και πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση eena.contact@gmail.com με θέμα περίληψη. Λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων δεκτές θα γίνουν οι περιλήψεις που θα υποβληθούν έως το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015.

Οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τον τίτλο της παρουσίασης, από τον ομιλητή-συντονιστή και τους άλλους ομιλητές και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα των ομιλητών καθώς και από στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 15 λεπτών. Η ΕΕΝΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των ανακοινώσεων που θα παρουσιασθούν εφόσον αυτές ξεπερνούν τον αριθμό των ορισθέντων από το πρόγραμμα.

 

 

Με τιμή

Το Δ.Σ.

Καλό Πάσχα