Οικονομική τακτοποίηση μελών – Δελτίο Τύπου

Αγαπητέ-ή συνάδελφε-σα

Στα πλαίσια τακτοποίησης του μητρώου μελών διαπιστώθηκε ότι από το φάκελο των περισσοτέρων μελών μας λείπουν έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή τους βάση του άρθρου 4 του τροποποιημένου καταστατικού του συλλόγου. Θα παρακαλούσαμε η ανταπόκρισή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.

Αγαπητέ-ή συνάδελφε-σα

Στα πλαίσια τακτοποίησης του μητρώου μελών διαπιστώθηκε ότι από το φάκελο των περισσοτέρων μελών μας λείπουν έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή τους βάση του άρθρου 4 του τροποποιημένου καταστατικού του συλλόγου. Θα παρακαλούσαμε η ανταπόκρισή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.

Επίσης θα παρακαλούσαμε στη περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές στις δ/νσεις, στους αριθμούς των τηλεφώνων σας ή στις ηλεκτρονικές σας δ/νσεις (email) να μας στείλετε τα νέα στοιχεία για να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας.

Τα ανωτέρω έγγραφα, μπορείτε να τα αποστείλετε στη δ/νση του συλλόγου: Ε.Ε.Ν.Α. Τ.Θ.16057, Τ.Κ.54410, Θεσ/νίκη ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου: eena.contact@gmail.com.

Οικονομικές υποχρεώσεις.

Το ΔΣ καλεί σε οικονομική τακτοποίηση όσα μέλη οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών, ώστε να θεωρούνται και τυπικά μέλη της ΕΕΝΑ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή-συνδρομή ανά έτος κοστίζει 50 euro. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε στις 25/10/2012 πρακτικό Νο8, θέμα 4ο, αν κάποιο μέλος χρωστάει πάνω από δύο έτη, πληρώνοντας τα δύο τελευταία (2014, 2015), επανεγγράφεται αυτόματα και θεωρείται οικονομικά τακτοποιημένο.

Η κατάθεση γίνεται στην ΤράπεζαΠειραιώς στο λογαριασμό:6201-040035-131 στο όνομα Ελληνική Εταιρεία Νευροεξεληκτικής Αγωγής. Την απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να την στείλετε άμεσα στο EMAIL: asvestasb@yahoo.gr (υπ’ όψη κ. Aσβεστά Βασίλη, ταμία).

Εάν έχετε προτάσεις που αφορούν το σύλλογο ή επιθυμείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Ν.Α.

 

 

Με τιμή

Το Δ.Σ.

Καλό Πάσχα