Δράσεις – ενέργειες διοικητικού συμβουλίου για το 2011

 

Μάιος 2011 – Αποστολή αλληλογραφίας σε επίσημους συλλόγους N.D.T. στο εξωτερικό με θέμα: «Η πιστοποίηση της μεθόδου NDTδιεθνώς».

28/5/2011 – Συνάντηση του Δ.Σ. με το νομικό σύμβουλο του συλλόγου Κ. Κουμπουλίδη για τη σύσταση υπομνήματος προς την υπουργό εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Κατσέλη.

6/6/2011 – Συνάντηση του προέδρου της Ε.Ε.Ν.Α., κ. Ασβεστά, και του μέλους του Δ.Σ. κ. Κεχαγιά με το δ/ντή του γραφείου της γενικής γραμματείας του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Φίλλυ. Τα μέλη του Δ.Σ. Κατάθεσαν υπόμνημα σε σχέση με τη πιστοποίηση και αναγνώριση της μεθόδου και την εξαίρεση από τις συμβάσεις των επαγγελματιών που εξειδικεύονται στα παιδιά.

16/6/2011 – Συνάντηση του προέδρου της Ε.Ε.Ν.Α. κ. Ασβεστά και του αντιπροέδρου κ. Πανώριου με τη δ/ντρια της επιτροπής του υπουργείου εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Κουσουλά για το κανονισμό του νέου ενιαίου ταμείου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) , για τη πιστοποίηση και αναγνώριση της μεθόδου και την εξαίρεση από τις συμβάσεις των επαγγελματιών που εξειδικεύονται στα παιδιά.

16/6/2011 – Συνάντηση του προέδρου της Ε.Ε.Ν.Α. κ. Ασβεστά και του αντιπροέδρου κ. Πανώριου με τη γραμματέα του δ/ντή του ενιαίου ταμείου κ. Βλαχάκη. Κατάθεσαν υπόμνημα σε σχέση με την πιστοποίηση και αναγνώριση της μεθόδου και την εξαίρεση από τις συμβάσεις των επαγγελματιών που εξειδικεύονται στα παιδιά.

Ιούλιος 2011 – Ανακατασκευή και αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου.

16/7/2011 – Συνάντηση του προέδρου της Ε.Ε.Ν.Α. κ. Ασβεστά με τη λογίστρια του συλλόγου κ. Καρπουχτσή για την λογιστική ενημέρωση του Δ.Σ.

19/7/2011 – Στάλθηκε επιστολή προς το Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) με θέματα: τη συνεργασία των δυο συλλόγων και την αναγνώριση της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας ως υποομάδα του (Π.Σ.Φ.)

2/10/2011 – Επιστολή συνεργασίας προς το πρόεδρο της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΓΚΑμΕΑ) κ. Λιμτζέο με αφορμή τον κανονισμό του νέου ενιαίου ταμείου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

7/10/2011 – Επιστολή συνεργασίας προς το πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Φ.) κ. Τσαγρή με αφορμή τον κανονισμό του νέου ενιαίου ταμείου (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

19/10/2011 – Επιστολή συνεργασίας προς το παράρτημα Θεσ/νίκης του Πανελλήνιου Συλλόγου φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)

4-6/11/2011 – Πραγματοποιήθηκε τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο άκρου, στη Βέροια, υπό την αιγίδα της Ε.Ε.Ν.Α. με θέμα την εμβιομηχανική διερεύνηση και αποκατάσταση του κάτω άκρου. Εισηγητής ήταν ο κ. Πετρούτσος Στυλιανός.

25-27/11/2011 Παρουσία του συλλόγου με διαφημιστικό περίπτερο στο 21ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο φυσικοθεραπείας που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) στην Αθήνα.

Με τιμή
το Δ.Σ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ν.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011- 2013

  • Πρόεδρος: Ασβεστάς Βασίλης
  • Αντιπρόεδρος: Πανώριος Νίκος
  • Γραμματέας: Πανούση Καλλιόπη
  • Ταμίας: Τσαρουχάς Απόστολος
  • Έφορος ιστοσελίδας: Κεχαγιά Γεωργία
  • Έφορος κινητής περιουσίας: Καλαϊτζή Τάνια
  • Έφορος επικοινωνίας: Χανδόλιας Κων/νος

Καλό Πάσχα