Δράσεις – ενέργειες διοικητικού συμβουλίου για το 2012

 

Παραχώρηση αιγίδας της Ε.Ε.Ν.Α. σε N.D.T. BOBATH – BABYCOURSEστη Θεσσαλονίκη με τη κα. Α. Γεωργιάδου, τη κα.Ι. Κάνδραλη και τη κα.D. Blom, 3/01/2012.

Επιστολή συμπαράστασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ν.Α. προς την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. στην κατάληψη των γραφείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Αθήνα  με αφορμή το άρθρο 18 του κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 26/01/2012.

Πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας και γενικής συνέλευσης στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Παπαγεωργίου, 29/01/2012.

Συνάντηση του προέδρου της Ε.Ε.Ν.Α. κ. Ασβεστά Βασίλη με τον τέως υφυπουργό υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης κ. Μ. Μπόλαρη με θέμα την τροποποίηση του κανονισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 4/2/2012.

Αποστολή υπομνήματος στο υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με θέμα: << τροποποίηση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ.)>>, Φεβρουάριος 2012.

Κατασκευή πανό συνεδρίων με το λογότυπο της Ε.Ε.Ν.Α. Φεβρουάριος 2012.

Κατάθεση τροποποίησης του καταστατικού του συλλόγου στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2012.

Συνάντηση του Δ.Σ. με το Δ/ντή της Πανεπιστημιακής Νεογνολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Παπαγεωργίου, κ.Ν. Νικολαίδη για τη συνδιοργάνωση N.D.T. ADVANCED – BABYCOURSE με την LoisBlykaithMaryHalliway, 26/04/2012.

Δημιουργία καταλόγου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ε.Ε.Ν.Α., Μάιος 2012.

Πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας σε συνεργασία με τη Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική του Γ.Ν.Παπαγεωργίου στο αμφιθέατρο του Γ.Ν.Παπαγεωργίου,16/05/2012.

Πραγματοποίηση δεκαήμερου N.D.T. ADVANCED – BABYCOURSEμε την LoisBlykaithMaryHalliwayστο Γ.Ν.Παπαγεωργίου σε συνεργασία με τη Πανεπιστημιακή Νεογνολογική Κλινική του Γ.Ν.Παπαγεωργίου , 18/05/2012.

Παραχώρηση αιγίδας της Ε.Ε.Ν.Α. σε N.D.T. BOBATH – BASICCOURSEστη Θεσσαλονίκη με τη κα. Α. Γεωργιάδου, τη κα.Ι. Κάνδραλη και τη κα.D. Blom, 18/05/2012.

Συμμετοχή του Δ.Σ. στην απεργιακή συγκέντρωση του Π.Σ.Φ. στο Υπουργείο Υγείας τη Τρίτη 25/09/2012

Άνοιγμα ταμιακού λογαριασμού στην επωνυμία του συλλόγου.

Αποστολή υπομνήματος στο υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με θέμα: << τροποποίηση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας(Ε.Κ.Π.Υ.)>>, 11/10/2012.

Με τιμή
το Δ.Σ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ν.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011- 2013

  • Πρόεδρος: Ασβεστάς Βασίλης
  • Αντιπρόεδρος: Πανώριος Νίκος
  • Γραμματέας: Πανούση Καλλιόπη
  • Ταμίας: Τσαρουχάς Απόστολος
  • Έφορος ιστοσελίδας: Κεχαγιά Γεωργία
  • Έφορος κινητής περιουσίας: Καλαϊτζή Τάνια
  • Έφορος επικοινωνίας: Χανδόλιας Κων/νος

Καλό Πάσχα