Δημιουργία Επιστημονικού τμήματος Παιδιατρικής Φυσιοθεραπείας

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με παιδιά να παρευρεθούν στο 24ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο φυσικοθεραπείας του (Π.Σ.Φ.) που θα πραγματοποιηθεί στις 5- 6 -7 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με παιδιά να παρευρεθούν στο 24ο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο φυσικοθεραπείας του (Π.Σ.Φ.) που θα πραγματοποιηθεί στις 5- 6 -7 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα τη Κυριακή το πρωί 10:00 – 12:00 7 Δεκεμβρίου 2014 το πρωί θα γίνει σε ξεχωριστή αίθουσα του συνεδρίου συγκέντρωση των παιδιατρικών συναδέλφων ανεξαρτήτως σε ποια νευροαναπτυξιακή μέθοδο έχουν εκπαιδευτεί για να ορίσουν το πρώτο Δ.Σ. του τμήματος.

Οι συνάδελφοι που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα πρέπει να είναι οικονομικά ταχτοποιημένοι στο Π.Σ.Φ.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Π.Σ.Φ.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.

Καλό Πάσχα