Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής

Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ​

2020

Πρακτικά ΔΣ
22/07/2020
Πρακτικά ΔΣ
08/07/2020
Πρακτικά ΔΣ
17/06/2020
Πρακτικά ΔΣ
13/05/2020
Πρακτικά ΔΣ
06/05/2020
Πρακτικά ΔΣ
31/03/2020
Πρακτικά ΔΣ
10/03/2020
Πρακτικά ΔΣ
18/02/2020
Πρακτικά ΔΣ
14/01/2020

2019

Πρακτικά ΔΣ
08/01/2019
Πρακτικά ΔΣ
22/01/2019
Πρακτικά ΔΣ
29/01/2019
Πρακτικά ΔΣ
19/02/2019
Πρακτικά ΔΣ
13/03/2019
Πρακτικά ΔΣ
17/04/2019
Πρακτικά ΔΣ
06/05/2019
Πρακτικά ΔΣ
28/05/2019
Πρακτικά ΔΣ
04/06/2019
Πρακτικά ΔΣ
25/06/2019
Πρακτικά ΔΣ
03/09/2019
Πρακτικά ΔΣ
24/09/2019
Πρακτικά ΔΣ
15/10/2019
Πρακτικά ΔΣ
19/11/2019

Πριν το 2019

Πρακτικά ΔΣ
4/12/2018
Πρακτικά ΔΣ
17/11/2018
Πρακτικά ΔΣ
19/06/2018
Πρακτικά ΔΣ
05/06/2018
Πρακτικά ΔΣ
16/05/2018
Πρακτικά ΔΣ
06/03/2018
Πρακτικά ΔΣ
23/01/2018
Πρακτικά ΔΣ
12/09/2017
Πρακτικά ΔΣ
11/07/2017
Πρακτικά ΔΣ
16/05/2017
Πρακτικά ΔΣ
20/04/2017
Πρακτικά ΔΣ
04/04/2017
Πρακτικά ΔΣ
21/02/2017
Πρακτικά ΔΣ
12/02/2017
Πρακτικά ΔΣ
14/01/2017
Πρακτικά ΔΣ
9/01/2017
Πρακτικά ΔΣ
6/01/2017
Πρακτικά ΔΣ
31/12/2016
Πρακτικά ΔΣ
6/12/2016
Πρακτικά ΔΣ
20/11/2016
Πρακτικά ΔΣ
10/05/2014
Πρακτικά ΔΣ
05/04/2014
Πρακτικά ΔΣ
07/03/2014
Πρακτικά ΔΣ
03/02/2014
Πρακτικά ΔΣ
10/01/2014
Πρακτικά ΔΣ
07/10/2013
Πρακτικά ΔΣ
12/09/2013
Πρακτικά ΔΣ
02/09/2013
Πρακτικά ΔΣ
14/06/2013
Πρακτικά ΔΣ
19/05/2013
Πρακτικά ΔΣ
23/04/2013
Πρακτικά ΔΣ
27/03/2013
Πρακτικά ΔΣ
09/03/2013
Πρακτικά ΔΣ
20/02/2013
Πρακτικά ΔΣ
05/02/2013

Καλό Πάσχα