Ενημέρωση από ΠΕΕΦ σχετικά με την ειδική αγωγή

Ενημέρωση ΠΕΕΦ σχετικά με ειδική αγωγή.

Οι Συνάδελφοι που παρέχουν κυρίως υπηρεσίες ”Ειδικής Αγωγής” και αμείβονται μέσω ΑΠΥ από τους ασθενείς τους,

Ενημέρωση ΠΕΕΦ σχετικά με ειδική αγωγή

Οι Συνάδελφοι που παρέχουν κυρίως υπηρεσίες ”Ειδικής Αγωγής” και αμείβονται μέσω ΑΠΥ από τους ασθενείς τους, ενώ ταυτοχρόνως διατηρούν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να πειθαρχήσουν σε αυτά που προβλέπονται από τη σύμβασή τους, αφενός προκειμένου να αποφύγουν τις οποιεσδήποτε συνέπειες και αφετέρου είναι αντιδεοντολογικό.

 

Καλό Πάσχα