Ανακοίνωση του Π.Σ.Φ. για το πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία του ΑΤΕΙ-Θ

Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία.

Με αφορμή, την ανακοίνωση του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στα πλαίσια της Δια Βίου…

Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 Π.Σ.Φ.

 
Με αφορμή, την ανακοίνωση του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ειδικότερα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης, το οποίο οργανώνει το πρόγραμμα «Εξειδίκευση στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», επισημαίνονται τα ακόλουθα:

• Ο Π.Σ.Φ. στηρίζει και ενισχύει τη Δια Βίου Μάθηση των μελών του, σκοπός που απορρέει από τον ιδρυτικό του Νόμο 3599/2007.
• Στην Ημερίδα που είχε διοργανώσει το Κ.Δ.Σ. του Π.Σ.Φ. με την εκπαιδευτική κοινότητα στις 2-3/3/2013 στη Λαμία, είχε θέσει ορισμένους στόχους και     ένας εξ’ αυτών ήταν να δημιουργηθούν εξειδικεύσεις στη φυσικοθεραπεία, που σήμερα δεν υφίστανται.
• Η διαδικασία των εξειδικεύσεων θα πρέπει να έχει ως αφετηρία τον Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ.
• Οι καθηγητές-φυσικοθεραπευτές των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να είναι μέλη του Π.Σ.Φ.-Ν.Π.Δ.Δ.

Με τις σκέψεις αυτές, θεωρούμε πως η ανωτέρω ανακοίνωση του προγράμματος στην Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία δεν προσφέρει εξειδίκευση, αλλά επιμόρφωση και θα πρέπει να ανασκευαστεί για να μην δημιουργεί συγχύσεις στους φυσικοθεραπευτές.

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Φ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Καλό Πάσχα