Γραμματειακή – Οικονομική τακτοποίηση

Στα πλαίσια τακτοποίησης του μητρώου μελών διαπιστώθηκε ότι από το φάκελο των περισσοτέρων μελών μας λείπουν έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή τους βάση του άρθρου 4 του τροποποιημένου καταστατικού του συλλόγου. Θα παρακαλούσαμε η ανταπόκρισή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.

Γραμματειακή – Οικονομική τακτοποίηση

Στα πλαίσια τακτοποίησης του μητρώου μελών διαπιστώθηκε ότι από το φάκελο των περισσοτέρων μελών μας λείπουν έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή τους βάση του άρθρου 4 του τροποποιημένου καταστατικού του συλλόγου. Θα παρακαλούσαμε η ανταπόκρισή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.

Επίσης θα παρακαλούσαμε στη περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές στις δ/νσεις, στους αριθμούς των τηλεφώνων σας ή στις ηλεκτρονικές σας δ/νσεις (email) να μας στείλετε τα νέα στοιχεία για να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας.

                Τα ανωτέρω έγγραφα, μπορείτε να τα αποστείλετε στη δ/νση του συλλόγου: Ε.Ε.Ν.Α. Τ.Θ.16057, Τ.Κ.54410, Θεσ/νίκη.

Οικονομικές υποχρεώσεις.

Το ΔΣ καλεί σε οικονομική τακτοποίηση όσα μέλη οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών, ώστε να θεωρούνται και τυπικά μέλη της ΕΕΝΑ και να έχουν δικαίωμα καταχώρησης στην ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή-συνδρομή ανά έτος κοστίζει 50 euro. Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε στις 25/10/2012 πρακτικό Νο8, θέμα 4ο, αν κάποιο μέλος χρωστάει πάνω από δύο έτη, πληρώνοντας τα δύο τελευταία (2013, 2014), επανεγγράφεται αυτόματα και θεωρείται οικονομικά τακτοποιημένο.

Η κατάθεση γίνεται στην ΤράπεζαΠειραιώς στο λογαριασμό:6201-040035-131 στο όνομα Ελληνική Εταιρεία Νευροεξεληκτικής Αγωγής. Την απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να την στείλετε άμεσα στο fax 2510226579 (υπ’ όψη κ. Παλληκαρίδη Χρήστου, ταμία).

Εάν έχετε προτάσεις που αφορούν το σύλλογο ή επιθυμείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Ν.Α. Επίσης, για την επικοινωνία με το Δ.Σ. μπορείτε να χρησιμοποιείτε το mail της Ε.Ε.Ν.Α.: eena.contact@gmail.com.

Το Δ.Σ. παρακαλεί όσα μέλη παλαιοτέρων διοικητικών συμβουλίων κατέχουν έγγραφα, καταστάσεις και υλικά που αφορούν το σύλλογο να επικοινωνήσουν με την έφορο κινητής περιουσίας κ. Πανούση Πόπη στο κιν. 6973310661.

Με τιμή

Το Δ.Σ.

Καλό Πάσχα