Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία. Σύγχρονες Προσεγγίσεις

Στα πλαίσια των 20 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Νευροξελικτικής Αγωγής-Bobath ανακοινώνει την διοργάνωση επετειακού συνεδρίου στις 18 &19 Οκτωβρίου 2014

Στα πλαίσια των 20 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Νευροξελικτικής Αγωγής-Bobath ανακοινώνει την διοργάνωση επετειακού συνεδρίου στις 18 &19 Οκτωβρίου 2014 με θέμα: «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία, σύγχρονες προσεγγίσεις»

 

 

Καλό Πάσχα