ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-12-2016

Η Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής (ΕΕΝΑ) σε σύμπνοια με τους υπόλοιπους συλλόγους και σωματεία θεραπευτών ασχολούμενων με την ειδική αγωγή ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας για εκβιαστική υπαγωγή όλων των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών «ειδικής αγωγής» σε συμβάσεις.

Η Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής (ΕΕΝΑ) σε σύμπνοια με τους υπόλοιπους συλλόγους και σωματεία θεραπευτών ασχολούμενων με την ειδική αγωγή ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας για εκβιαστική υπαγωγή όλων των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών «ειδικής αγωγής» σε συμβάσεις.

Η Νευροεξελικτική Αγωγή Bobath εφαρμόζεται σε άτομα με διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, κυρίως δε σε παιδιά με ήπιες νευρολογικές παθήσεις και Α.Μ.Ε.Α. έχοντας ως κύριο στόχο την προσπέλαση των εμποδίων της αναπηρίας στην κίνηση, την επικοινωνία, το παιχνίδι και τις δραστηριότητες καθημερινής φροντίδας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την θεραπευτική οντότητα και σπουδαιότητα της παρέμβασης της παιδιατρικής αποκατάστασης κατοχυρώνοντας την ως ανεξάρτητο και εξειδικευμένο σύστημα θεραπείας, με σαφή και αντικειμενική τιμολόγηση, σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Βάση του κοινοτικού δικαίου, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο και είναι υπερκείμενο αυτού, τα Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέγουν τον θεραπευτή που επιθυμούν, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν ο θεραπευτής ή η ομάδα θεραπευτών έχουν υπογράψει συμβάσεις με το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.

Οι εξειδικευμένοι παιδιατρικοί θεραπευτές ασχολούνται με παιδιά, εφαρμόζοντας θεραπεία με προσωπική επαφή του θεραπευτή με το θεραπευόμενο, σε ατομική συνεδρία αποκλειστικά με έναν θεραπευόμενο. Αποτελούν μέλος της θεραπευτικής ομάδας και συμβάλουν τα μέγιστα για την καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών, γιατί μπορούν λόγω της εξειδίκευσης και εκπαίδευσής τους:

  • Να έχουν σαφείς, μετρήσιμους, χρονικά προσδιορισμένους, εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους και να φτάνουν γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με συναδέλφους που δεν έχουν εξειδικευτεί.
  • Να αποφύγουν επιπλοκές ( π.χ. αναπνευστικές λοιμώξεις, ορθοπεδικά χειρουργεία κ.α.) επώδυνες για τα παιδιά αλλά και οικονομικά δαπανηρές για την οικογένεια και συνεπακόλουθα για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η -μέχρι σήμερα- απευθείας καταβολή του αντιτίμου των θεραπευτικών υπηρεσιών από τον θεραπευόμενο στον θεραπευτή, με δυνατότητα του θεραπευόμενου να υποβάλλει δαπάνη και να την πληρωθεί από τον ΕΟΠΥΥ, εξασφάλιζε τη βιωσιμότητα των θεραπευτηρίων και επίσης επέτρεπε στις οικογένειες να επιλέξουν ελεύθερα ανάμεσα σε όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τη διάκριση συμβεβλημένων και μη.

Η ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο είναι καταχρηστική και στοχεύει στη δημοσιονομική και μόνο εξυπηρέτηση του ΕΟΠΥΥ, καταπατώντας κάθε έννοια ελευθερίας, αυτοπροσδιορισμού και αυτοδιάθεσης των ιδιωτών επαγγελματιών, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Η επιμονή του υπουργείου στην υπογραφή των συμβάσεων θα οδηγήσει σε κλείσιμο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων ή/και στην υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η οριζόντια περικοπή δαπανών με εφαρμογή υποχρεωτικών εκπτώσεων (rebate) και ‘’κόφτη’’ (claw back) υποτιμά και εξευτελίζει κάθε ειλικρινή προσπάθεια θεραπευτικής παρέμβασης.

         Το ΔΣ της ΕΕΝΑ χαιρετίζει την έως τώρα σθεναρή στάση όλων των εμπλεκόμενων συλλόγων.

       Χαιρετίζει και καλεί όλα τα μέλη του να προσέλθουν στην εξαγγελθείσα από ανεξάρτητους διοργανωτές πρώτη συνάντηση θεραπευτών στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τετάρτη 04.01.17.

         Αναμένει την σαφή τοποθέτηση του ΠΣΦ επί του θέματος, στην προγραμματισμένη συνέλευση του ΚΔΣ την Κυριακή 08.01.17.

         Καλεί όλους τους συναδέλφους Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές (και όχι μόνο τους NDT) σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τμήμα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, στις 15.01.17, για τη χάραξη κοινής γραμμής μετά την αποσαφήνιση των θέσεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της ΕΕΝΑ

 

Καλό Πάσχα