Ανοικτή επιστολή 18/02/2019

Η Κυβέρνηση επιχειρεί από τα τέλη του 2016 να αναπροσαρμόσει τον τρόπο παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.), και κυρίως το ύψος και τον τρόπο κάλυψης της θεραπευτικής δαπάνης που απευθύνεται σε ασφαλισμένους δικαιούχους και σε μέλη των οικογενειών τους. Κατ’ ουσία οι μεθοδεύσεις οδηγούν σε οριζόντιες, άκριτες και αυθαίρετες περικοπές στα κονδύλια καλύψεων, στον αποκλεισμό από τις ασφαλιστικές καλύψεις μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων που τις έχουν ανάγκη, και σε κοινωνικές και εργασιακές διαφοροποιήσεις που επιχειρούν να επιβάλλουν «καταναγκαστικά» σε ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής, θνησιγενείς ρυθμίσεις που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό του σχετιζόμενου επαγγελματικού χώρου.

Στην ουσία του ζητήματος, η απόπειρα αναδιάρθρωσης της Ειδικής Αγωγής, εμπεριέχει χαρακτηριστικά που άπτονται εξ ίσου σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τις καλύψεις των ασφαλισμένων πολιτών, καθώς επίσης και σε Φορολογικά θέματα σχετιζόμενα με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, Εργασιακά θέματα που αφορούν σε εργαζόμενους στις παραπάνω επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών που χρήζουν ανάλογων παρεμβάσεων, και τέλος, με βαθιά Κοινωνικά θέματα που χαρακτηρίζουν το επίπεδο πολιτισμού που επιθυμούμε για την χώρα μας!

Στο πολυπαραγοντικό αυτό ζήτημα, όλοι οι κοινωνικοί φορείς έχουν λόγο, καθώς αφορά όλους τους πολίτες, αμέσως ή εμμέσως. Εσείς, ως πολιτικός φορέας που επηρεάζει τις κοινωνικές εξελίξεις και στοχεύει στον έλεγχο και την προαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης, έχετε έναν επιπλέον ρόλο να διαδραματίσετε, καθώς και υψηλή ηθική ευθύνη απέναντι στο Δημοκρατικό Πολιτισμό μας και τον Ελληνικό Λαό.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, ζητώντας την ανάληψη θέσεως επί του θέματος. Αναμένουμε από εσάς την τοποθέτησή σας έναντι των Κυβερνητικών πολιτικών που επιφέρουν καταστροφικές μεταβολές και οδηγούν σε διάλυση της Κοινωνικής Πρόνοιας και ενός ακόμη παραγωγικού εργασιακού κλάδου της κοινωνίας μας. Θέλουμε την κατανόησή σας πάνω στο θέμα και επικαλούμαστε την πολιτική σας διάσταση, η οποία θα πρέπει να διαμορφώσει άποψη πάνω στο θέμα, τόσο για το παρόν, όσο και για το μέλλον του κλάδου της Ειδικής Αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.), έχοντας βαριά την ευθύνη της εκπροσώπησης άνω των 5.000 επαγγελματιών και των οικογενειών τους, χωρίς να συνυπολογίζουμε και τις χιλιάδες των οικογενειών που οι επαγγελματίες του χώρου εξυπηρετούν.

Η απάντησή σας θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστική ταχύτητα και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης οδηγούν τους ασφαλισμένους σε χαοτική αβεβαιότητα και αγωνία για την έκβαση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των παιδιών τους, ενώ οι εργαζόμενοι στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.) απειλούνται από το φάσμα της ανεργίας στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Τα θέματα επί των οποίων αναμένουμε την τοποθέτησής σας, είναι τα ακόλουθα:

  • Οριζόντια περικοπή στην δαπάνη ύψους 40% και άνω, για τις θεραπείες Ειδικής Αγωγής (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία κ.ά.), ενώ για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την Ειδική Αγωγή είναι κλειστός. Η μείωση είναι αυθαίρετη, καθώς δεν έχει προηγηθεί καμία επιδημιολογική μελέτη επί των αναγκών του πληθυσμού.
  • Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επιφέρει σημαντικές περικοπές στον αριθμό των παρεχόμενων θεραπευτικών πράξεων και στο είδος αυτών, με άμεσες δυσμενείς συνέπειες για δεκάδες χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους, και ευθεία αρνητική συνέπεια στο θεραπευτικό έργο και στην αποτελεσματικότητά του.
  • Οι συνεχείς αλλαγές στην νομοθεσία και εν συνεχεία οι αλλεπάλληλες ερμηνευτικές εγκύκλιοι και ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τους τελευταίους μήνες, έχουν βυθίσει στο χάος και την αβεβαιότητα τους ασφαλισμένους δικαιούχους των ανάλογων παροχών. Ακόμα και σήμερα, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, τι ισχύει, πώς εφαρμόζεται, ποιους καλύπτει και για πόσο.
  • Οι επιχειρούμενες αλλαγές, όπως έχουν εξαγγελθεί, αυξάνουν την γραφειοκρατία αντί να την μειώνουν, περιορίζοντας την ελεγκτική ικανότητα των κρατικών δομών, καθιστώντας τον ορθολογισμό των δαπανών κενό γράμμα.
  • Τέλος, οι προθέσεις του Υπουργείου Υγείας μεταβίβασης της αποπληρωμής των ασφαλιστικών καλύψεων από τους δικαιούχους στους παρόχους, μέσω των καταχρηστικών προτάσεων που αφορούν στα Voucher, βρίσκουν το σύνολο του κλάδου μετωπικά αντίθετο και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από κανένα μέλος των συλλόγων μας, καθώς η ρυθμίσεις περί rebate και clawback καταδικάζουν το μέλλον των ελευθέρων επαγγελματιών.

 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και αναμένουμε ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Καλό Πάσχα