ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ – ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΛ)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΛΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ‐ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ‐ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΛΛΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΝΑ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΝΠΔΔ

Καλό Πάσχα