ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι αναφορές, έγγραφα και ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημόσιες υπηρεσίες που δεν έχουν συνταχθεί, κοινοποιηθεί ή αναρτηθεί από τα επίσημα όργανά μας δεν εκφράζουν τις θέσεις μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. 

Επισημαίνουμε δε ότι κάθε ανάρτηση, ανακοίνωση ή άλλου είδους έγγραφο που γίνεται στο όνομα των συλλόγων/σωματείων από τρίτα πρόσωπα, μη νόμιμα εξουσιοδοτημένα, αποτελεί όχι μόνο πειθαρχικό παράπτωμα, αλλά και σοβαρό ποινικό αδίκημα.

Οι κατά τόπους συναντήσεις επαγγελματιών και επιχειρήσεων του κλάδου μας συντελούν πιθανόν στη δημιουργία σύμπνοιας μεταξύ των επαγγελματιών, πλην όμως, όταν δεν οργανώνονται από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται αυθαίρετα ως συναντήσεις που εκφράζουν τον κλάδο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ‐ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (Π.Σ.Λ.) www.logopedists.gr, Τηλ. 2107779901, email: info@logopedists.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΛΕ)

www.selle.gr, Τηλ.210 3848362, email: info@selle.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ‐ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ)
www.logotherapia.gr, Τηλ.2310 265393, email: info@logotherapia.gr

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ‐  (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.)                          

email: eslle.ds@yahoo.com

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ‐ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΛΛΕ)
www.logopaedists.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

email: dschildmentalhealth@gmail.com  https://www.facebook.com/somatio.protovathmias/‐

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΝΑ)  

Τηλ. 6976969767, www.eena.gr, email: eena.contact@gmail.com, asvestasb@yahoo.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΝΠΔΔ

Τηλ. 210 3228979, email: mail@pse.org.gr

Καλό Πάσχα