Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017 – Πρόγραμμα ημερίδας

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ε.Ν.Α.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
9:00 – 10:00 Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ν.Α.
Πρόγραμμα ημερίδας

s2

s5

s5

s4

Καλό Πάσχα