Κοινή ανακοίνωση προς τα μέλη, 22-06-2018

Συζητήθηκαν αναλυτικά τα επίκαιρα θέματα, που προέκυψαν από τον νόμο 4549/14-6-2018, το ΦΕΚ 2284/15-6-2018 και τον νέο ΕΚΠΥ.

Ελήφθησαν ομόφωνες αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις μας ενάντια στα νέα δεδομένα που μας οδηγούν στην επιστημονική απαξίωση και τον επαγγελματικό αφανισμό.

Οι θέσεις των φορέων θα συζητηθούν στις προσεχείς Γ.Σ., στις οποίες η συμμετοχή όλων κρίνεται επιβεβλημένη.

Οι Σύλλογοι,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ‐ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΛ)  

 www.logopedists.gr Τηλ. 2107779901, e‐mail: info@logopedists.gr 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΣΕΛΛΕ) www.selle.gr Τηλ.210 3848362, e‐mail: info@selle.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ‐ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ)  www.logotherapia.gr Tηλ.2310 265393, e‐mail: info@logotherapia.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.)  e‐mail: eslle.ds@yahoo.gr 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ‐ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΛΛΕ) 

www.logopaedists.gr  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 e‐mail: dschildmentalhealth@gmail.com  https://www.facebook.com/somatio.protovathmias/‐ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΝΑ)  Τηλ. 6976969767  
www.eena.gr, email: eena.contact@gmail.com, asvestasb@yahoo.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΝΠΔΔ

Τηλ. 210 3228979    email: mail@pse.org.gr

Καλό Πάσχα