Ενημέρωση μελών για ΕΟΠΠΥ 20 Νοεμβρίου 2019

Θεσσαλονίκη 20/11/2019

Αρ. Πρωτ. : 14/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγγραφο που υπογραφούν ο κύριος Πλαγιανάκος (πρόεδρος ΔΣ ΕΟΠΠΥ), και η κυρία Σαμίου (γραμματέας ΔΣ ΕΟΠΠΥ).

Σύμφωνα με αυτό, οι δικαιούχοι φυσικοθεραπείας (στα πλαίσια της ειδικής αγωγής) που θα λάβουν παραπεμπτικό από τη 01/01/2020 θα πρέπει να απευθυνθούν αποκλειστικά σε συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Τα παραπεμπτικά που θα φέρουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι τις 31/12/2019 θα εκτελεστούν με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία (κατάθεση απόδειξης λιανικής συναλλαγής από τον δικαιούχο).

Ο ΕΟΠΠΥ και το Υπουργείο Υγείας προχωρούν στην ‘’συμβασιοποίηση’’ ΜΟΝΟ των φυσικοθεραπευτών ειδικής αγωγής, διαχωρίζοντάς τους από τις άλλες θεραπευτικές ειδικότητες με τις οποίες συζητούν από μηδενική βάση.

Είναι γνώστες οι καταστροφικές συνέπειες της σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΠΥ (claw back – rebate). Συνέπειες που επηρεάζουν τόσο την ποιότητα της θεραπείας, όσο και την επιβίωση των επαγγελματιών θεραπευτών.

Το συμβούλιο της ΕΕΝΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει για αυτές, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ                                                                                        ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΑΡΙΔΟΥ

Καλό Πάσχα