Δελτίο Τϋπου 16-1-2017

Την Δεύτερα 16/01/2017 τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ν.Α. καθώς και μέλη του συλλόγου συμμετείχαν στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης

dt16 1

Την Κυριακή 15/01/2017 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεξελικτικής Αγωγής για να συζητηθούν οι όροι που θα διέπουν τις σχέσεις του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους υπηρεσιών στα περιστατικά “Ειδικής Αγωγής”. Στη συνέλευση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και των Συλλόγων Εργοθεραπευτών και Λογοθεραπευτών που ενημέρωσαν τα μέλη για τις έως τώρα ενέργειες και τις προθέσεις των Συλλόγων.Στη συνέλευση αποτυπώθηκε η αγωνία των θεραπευτών που ασχολούνται με παιδιατρικούς ασθενείς και οι ενστάσεις τους για τη διαδικασία απόδοσης της δαπάνης μέσω συμβάσεων, που επιχειρεί ο ΕΟΠΥΥ. Το σώμα της συνέλευσης ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

dt16 2

dt16 3

dt16 2

dt16 3

dt16 3

Καλό Πάσχα