Αποστολή εγγράφων – Oικονομική τακτοποίηση 14-2-2018

Θεσσαλονίκη  14/02/2018                                                           

Προς: Μέλη της Ε.Ε.Ν.Α. και συναδέλφους N.D.T. θεραπευτές

Θέμα: Αποστολή εγγράφων – Οικονομική τακτοποίηση

Αγαπητέ-ή  συνάδελφε-σα

 Στα πλαίσια της τακτοποίησης του μητρώου μελών  θα παρακαλούσαμε στη περίπτωση που έχουν γίνει αλλαγές στις δ/νσεις, στους αριθμούς των  τηλεφώνων σας ή στις ηλεκτρονικές σας δ/νσεις (email) να μας στείλετε τα νέα στοιχεία για να μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα μαζί σας.  Θα παρακαλούσαμε η ανταπόκρισή  σας να  είναι  όσο  το  δυνατόν πιο σύντομη.

 

Τα  ανωτέρω,  μπορείτε  να  τα  αποστείλετε  στο mail του συλλόγου: eena.contact@gmail.com ή ταχυδρομικώς στη  δ/νση  του  συλλόγου:  Ε.Ε.Ν.Α. Τ.Θ.16057, Τ.Κ.54410, Θεσ/νίκη.

Οικονομικές υποχρεώσεις:

Το ΔΣ καλεί  σε οικονομική τακτοποίηση όσα μέλη οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών, ώστε να θεωρούνται και τυπικά μέλη της ΕΕΝΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια συνδρομή  ανέρχεται πλέον στα 30 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε στις 25/10/2012 (πρακτικό Νο8, θέμα 4ο), αν κάποιο μέλος χρωστάει πάνω από δύο έτη, πληρώνοντας  τα δύο τελευταία  (2017, 2018), θεωρείται οικονομικά τακτοποιημένο.

Η κατάθεση γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό:6201-040035-131 στο όνομα Ελληνική Εταιρεία Νευροεξελικτικής Αγωγής. Την απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να την στείλετε άμεσα στο email : chpallikar@gmail.com (Παλληκαρίδης Χρήστος, εκτελών χρέη ταμία).

Ταχτοποιώντας τις οικονομικές του υποχρεώσεις το οποιοδήποτε μέλος καταχωρείται  στην ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου.

Εάν έχετε προτάσεις που αφορούν στο σύλλογο ή επιθυμείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον για σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Ν.Α. Επίσης, για την επικοινωνία με το Δ.Σ. μπορείτε να χρησιμοποιείτε το mail της Ε.Ε.Ν.Α.: eena.contact@gmail.com.

              Ο πρόεδρος                                                             Η γραμματέας

          Ασβεστάς Βασίλης                                                 Τσαρίδου Κυριακή

 

 

Καλό Πάσχα