ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΔΒ3Ε345/οικ8736/17-03-2020)

Αθήνα, 18/03/2020

ΠΡΟΣ: 

 • Πρόεδρο    ΕΟΠΥΥ, κύριο Β.Πλαγιανάκο
 • Προϊστάμενο Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΟΠΥΥ, κύριο Θ. Ρηγάτο
 • Υπουργό  Υγείας, κύριο Β. Κικίλια

Με έκπληξη, απογοήτευση αλλά και εύλογη αγανάκτηση λάβαμε γνώση της εν θέματι ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που φέρει την υπογραφή του πρώτου εξ ημών Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δια της οποίας, εν μέσω πρωτόγνωρης κρίσης στην κοινωνία γενικότερα, αλλά και στον τομέα της υγείας ειδικότερα, επιχειρείται η εκμετάλλευση της κατάστασης για την δημιουργία άμεσης οικονομικής σχέσης των θεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, καλώντας τους πρώτους να προβούν σε ενέργειες για την αποζημίωσή τους απ’ευθείας από τον Οργανισμό.

Ουδεμία τέτοια άμεση σχέση υφίσταται, ώστε να δικαιολογείται μία τέτοια ανακοίνωση, τουναντίον η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας και το σύνολο των εκπροσώπων τους, την έχει επανειλημμένως απορρίψει, για λόγους που έχουμε πολλάκις τονίσει και στους οποίους είναι περιττό να αναφερθούμε στην παρούσα. Παρά ταύτα, ακόμη μία φορά ζητείται από τους δοκιμαζόμενους θεραπευτές να υποκαταστήσουν τον Οργανισμό, ενεργώντας εις βάρος των δικαιωμάτων τους, ενώ αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι η προσφορά από τον ΕΟΠΥΥ της δυνατότητας στους ασφαλισμένους να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωσή τους από τον Οργανισμό, αφού μόνο οι ασφαλισμένοι τελούν υπό άμεση οικονομική σχέση με τον τελευταίο.

Η εν λόγω επιστολή, εκλαμβάνεται από μέρους μας ως μία προσπάθεια εκμετάλλευσης της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία του  κορωνοϊού για την προώθηση πρακτικών που έχουμε συλλογικά απορρίψει και μάλιστα αιφνιδιαστικά, δίχως καμία προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα των θεραπευτών, είναι κατακριτέα. 

Απέχουμε, δε, από το να χαρακτηρίσουμε την αιφνιδιαστική αυτή επιχείρηση του ΕΟΠΥΥ για τη δημιουργία ενός νέου status quo στις σχέσεις του με τους επαγγελματίες του κλάδου μας, προς αξιοποίησή του μετά την εξομάλυνση της κατάστασης, παρακάμπτοντας πάγιες θέσεις τους. Θέλουμε, απλώς, να ελπίζουμε ότι η πρακτική αυτή, αποτελεί απλή παραδρομή υπό την πίεση των καταστάσεων που βιώνουμε και δεν έχει την έγκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση ανάκληση της εν θέματι ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ και την αντικατάστασή της με οδηγίες για την ηλεκτρονική  κατάθεση  των δικαιολογητικών  από  τους  δικαιούχουςή  με  οποιοδήποτε  άλλο  πρόσφορο τρόπο, με σεβασμό στην προστασία της δημόσιας υγείας (π.χ. ταχυδρομική αποστολή). 

Με τιμή,

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΣΛ)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΛΕ)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ -ΠΕ (ΠΣΛΕΠ.ΠΕ)
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Λ.Λ.Ε.)
 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ -ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΛΛΕ)
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
 • ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΕΝΑ)

 

Καλό Πάσχα