Ανακοίνωση του Π.Σ.Φ. για το άρθρο 17 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στο προηγούμενο ΚΔΣ στο υπ.αρ 6 θέμα με τον γενικό τίτλο “ΕΟΠΥΥ” συζητήθηκε με την παρουσία μελών του ΠΣΦ που ασχολούνται με την ειδική αγωγή…

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στο προηγούμενο ΚΔΣ στο υπ.αρ 6 θέμα με τον γενικό τίτλο “ΕΟΠΥΥ” συζητήθηκε με την παρουσία μελών του ΠΣΦ που ασχολούνται με την ειδική αγωγή, το θέμα της ειδικής αγωγής και η πιθανότητα (όπως διαφαίνεται) σύναψης σύμβασης του ΕΟΠΥΥ και με τους υπολοίπους φυσικοθεραπευτές που ασχολούνται με ασφαλισμένους δικαιούχους του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή).

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του ΚΔΣ ενημερώθηκαν τα μέλη του ΚΔΣ για τα συμπεράσματα από την επίσκεψη του Προέδρου του ΠΣΦ στον ΕΟΠΥΥ και την συζήτηση με υπηρεσιακούς παράγοντες όπου διαφάνηκε ότι οι θεσμοί έχουν την δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας και της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για σύναψη συμβάσεων με παρόχους ,για υλικά ,ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό κλπ και ότι για κάποιες ρυθμίσεις όσον αφορά τις παραμέτρους θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.

Τις προηγούμενες ημέρες κατατέθηκε μια τροπολογία σε Νόμο όπου προβλέπει τις διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες και θέματα που έχουν να κάνουν με την σύναψη συμβάσεων με όλους ( http://www.parliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9854769.pdf )

Κατά την συζήτηση που διεξήχθη στο ΚΔΣ αναλύθηκε το καθεστώς λειτουργίας και εφαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δικαιούχους.

Το ΚΔΣ κάλεσε ευρεία συνάντηση στα γραφεία του ΠΣΦ ,στην οποία παραβρέθηκε ο Β΄ Αντιπρόεδρος κος Μαρμαράς και μέλη του Ε.Τ της Παιδιατρικής από όλη της Ελλάδα ,καθώς και άλλα μέλη του Π.Σ.Φ που ασχολούνται με ασφαλισμένους δικαιούχους της ειδικής αγωγής.

Από την συζήτηση φαίνεται η άρνηση των συναδέλφων να συνάψουν συμβάσεις και αυτό υιοθετείται και από την Σ.Ε του Ε.Τ Παιδιατρικής, που τα μέλη του προσφέρουν κυρίως υπηρεσίες σε δικαιούχους του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ (ειδική αγωγή).

Είναι γεγονός ότι ο ΕΚΠΥ έδινε το δικαίωμα αποζημίωσης των ασφαλισμένων δικαιούχων του άρθρου 17 μέχρι την σύναψη συμβάσεων: “Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνονται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων”.

Η 3μελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που διαπραγματεύτηκε την σύμβαση των φυσικοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, ουδέποτε συζήτησε για σύναψη συμβάσεων με την ειδική αγωγή, το θέμα δεν τέθηκε ποτέ.

Αντιθέτως όπως γνωρίζεται το θέμα της αποζημίωσης σε ασφαλισμένους της ειδικής αγωγής τέθηκε σαν επιχείρημα για την αποζημίωση ασθενών που υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία σε Νομούς όπου δεν υπάρχουν συμβάσεις.

Το ΚΔΣ δεν έχει κληθεί από τον ΕΟΠΥΥ να συζητήσει το θέμα των συμβάσεων ειδικής αγωγής, ούτε γνωρίζει αν υπάρχει κείμενο σύμβασης για την ειδική αγωγή.

Από πληροφορίες από τον Νομικό Σύμβουλο του ΠΣΦ που συμμετείχε στις συζητήσεις των Εργοθεραπευτών με τον ΕΟΠΥΥ, επειδή τυγχάνει Νομικός σύμβουλος των Εργοθεραπευτών , πληροφορηθήκαμε ότι η σύναψη συμβάσεων είναι δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας στους θεσμούς (Καρόνε) και ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σύντομα σε υπογραφή συμβάσεων.

Ο Π.Σ.Φ έχει αποστείλει έγγραφο στον ΕΟΠΥΥ για να πληροφορηθεί το ύψος της ετήσιας δαπάνης της ειδικής αγωγής του άρθρου 17 του ΕΚΠΥ, για την φυσικοθεραπεία για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015.

Είναι δυσάρεστη η πιθανότητα σύναψης συμβάσεων για τους συναδέλφους που ασχολούνται με την ειδική αγωγή ,αλλά αποτελεί σοβαρό ενδεχόμενο καθώς φαίνεται ότι έχει ληφθεί απόφαση από την Πολιτική ηγεσία.

Για ό,τι νεότερο θα ενημερωθείτε.

 

Καλό Πάσχα