Ανακοίνωση 23-10-2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Την Τρίτη 20/10/2020 ψηφίστηκε νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας που ορίζει τα εξής:

‘’ Οι φυσιοθεραπευτικές πράξεις παιδιών ή εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που διενεργούνται για πρώτη φορά µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος, εκτελούνται και αποζηµιώνονται µόνο σε συµβεβληµένο µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο της υπηρεσίας. Τα παιδιά ή οι έφηβοι που είχαν ξεκινήσει φυσικοθεραπεία σε µη συµβεβληµένο µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο, πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, µπορούν να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους σε αυτόν. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου η προκαλούµενη δαπάνη αποζηµιώνεται απ’ ευθείας στους δικαιούχους.’’

Σε αντίθεση με τις άλλες ειδικότητες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της ειδικής αγωγής (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες), οι φυσικοθεραπείες θα παρέχονται από συμβεβλημένους παρόχους.

Είναι γνωστές οι καταστροφικές συνέπειες της σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΠΥ (claw backrebate). Συνέπειες που επηρεάζουν τόσο την ποιότητα της θεραπείας, όσο και την επιβίωση των επαγγελματιών θεραπευτών. Η απόφαση των γενικών συνελεύσεων να παραμείνουμε εκτός συμβάσεων είναι η μοναδική βιώσιμη λύση.

Κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να υποχωρήσει στις πιέσεις. Είναι σημαντικό, αυτές τις δύσκολες στιγμές, να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να μην προβούμε σε βιαστικές κινήσεις.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευτεί το παραπάνω νομοσχέδιο και να υπάρξει ενημερωτικό δελτίο από τον ΕΟΠΠΥ.

Το συμβούλιο της ΕΕΝΑ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνει για αυτές, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει.

Ο Πρόεδρος
Τσολάκης Νικόλαος                                                                            

Η γραμματέας
Καμπαρούδη Γεωργία Μαρία

 

Καλό Πάσχα