Οι διευθύνσεις αυτές αφορούν καθαρά συλλόγους NDT.

ChairDiana Coetzerdianacoetzer@gmail.com
Deputy ChairDiana Jansendiana@djphysio.co.za
Executive Treasurers

Nicola Franz

Donna Faris

nfranz.physio@gmail.com

donna.faris@gmail.com

Καλό Πάσχα