Σας ενημερώνουμε για την διοργάνωση Βασικού Σεμιναρίου στην  Νευροεξελικτική Αγωγή (BASIC NDT-BOBATH COURSE) για το έτος 2023

Το σεμινάριο πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές  της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δασκάλων BOBATH (European Bobath Tutor Association-EBTA)

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

 • Θεωρητικές εισηγήσεις από εξειδικευμένους πιστοποιημένους εκπαιδευτές της μεθόδου
 • Πρακτική μεταξύ των σπουδαστών
 • Πρακτική σε ομάδες με παιδιά
 • Μελέτη κλινικών περιστατικών
 • Επιδείξεις θεραπευτικής παρέμβασης
 • Εισηγήσεις πιστοποιημένων ειδικών που θα διδάξουν επιμέρους θέματα.

Οι συμμετέχοντες μετά την εκπαιδευτική διαδικασία:

 • θα είναι ικανοί να αξιολογούν και να ερμηνεύουν την κλινική εικόνα των παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση και οποιαδήποτε αισθητικοκινητική διαταραχή
 • Θα είναι σε θέση να επιλέγουν ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους
 • Θα μπορούν να καταλήγουν στην κατάλληλη  θεραπευτική στρατηγική βάση της κλινικής συλλογιστικής και να οργανώνουν ένα ενδεδειγμένο αφαιρετικό και εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα με σκοπό την κοινωνική συμμετοχή.
 • Θα εξασκηθούν στην διεπιστημονική θεραπευτική αντιμετώπιση
 • θα ενημερωθούν για τα εργαλεία αξιολόγησης, βοηθήματα και μέσα που συνεπικουρούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές και Γιατρούς οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών Δημόσιων Σχολών (Α.Ε.Ι,Τ.Ε.Ι) ή αντίστοιχων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων όμως στην Ελλάδα.

Εκπαιδευτική Ομάδα:

 • Παπάζογλου Δελφίνη Φ/Θ NDT Tutor (συντονίστρια μετεκπαίδευσης)
 • Καλαϊτζή Χριστίνα Φ/Θ NDT Tutor
 • Δαούση Δώρα Φ/Θ NDT Tutor
 • Ζωγράφου Φωτεινή Ε/Θ NDT Senior Tutor
 • Therese McDermott-Winter Λ/Θ NDT Tutor

καθώς και ένα πλήθος γιατρών, θεραπευτών και πιστοποιημένων ειδικών που θα διδάξουν επιμέρους θέματα.

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη

Χρόνος /διάρκεια διεξαγωγής:

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 360 διδακτικές ώρες, και θα πραγματοποιηθεί σε 5 περιόδους:

 • Α΄ Περίοδος: 24 –  28/2/2023
 • Β΄ Περίοδος: 28/4 – 2/5/2023
 • Γ΄ Περίοδος : 2- 6/6 2023
 • Δ΄ Περίοδος: 17 –   29/7/2023
 • Ε΄ Περίοδος : 21/8 –  3/9/2023

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης είναι αναγνωρισμένο από την  EBTA (European Bobath Tutor Association) και έχει διεθνή αναγνώριση.

Αιτήσεις Ενδιαφέροντος -Συμμετοχής:

για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την κα Δώρα Δαούση

Τηλ. 6934629621   ή  στο  e-mail: d.daousi@gmail.com

Καλό Πάσχα