Δράσεις – ενέργειες διοικητικού συμβουλίου για το 2014

 

Ιανουάριος 2014. Προετοιμασία επετειακού συνεδρίου στις 18-19 Οκτωβρίου για τα είκοσι χρόνια της Ε.Ε.Ν.Α.

Φεβρουάριος 2014. Παραχώρηση αιγίδας σε σεμινάριο με θέμα ’’Η ανάμειξη θεραπευτικών προσεγγίσεων με έμφαση στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και τη Νευροεξεληκτική Αγωγή για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές’’ με τις Άννη Σαμψωνίδου MA,OTRκαι Mary Hallway OTR/L, NDTOTInstructor.

Μάρτιος 2014. Κατάθεση προτάσεων στη Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών για το άρθρο περί ειδικής αγωγής του κανονισμού του νέου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Απρίλιος 2014. Ανακοίνωση για το πρόγραμμα διά βίου μάθησης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. του τμήματος φυσικοθεραπείας με τίτλο ‘’εξειδίκευση στη παιδιατρική φυσικοθεραπεία’’.

Μάιος 2014. Γραμματειακή και ταμειακή τακτοποίηση των μελών.

Μάιος 2014. Ανανέωση – αναβάθμιση ηλεκτρονικής σελίδας Ε.Ε.Ν.Α.

Ιούνιος 2014. Δημιουργία επιστημονικού τμήματος στον Π.Σ.Φ. με αντικείμενο την παιδιατρική φυσικοθεραπεία ως τμήμα του συλλόγου.

Ιούνιος 2014. Διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα ‘’kinisio tape for children’’ 12-13-14/06/2014 στη Θεσσαλονίκη με την κ. Ζωγράφου Φωτεινή OT, N.D.T. Sinior και την κ. Πετρίδου Πόπη PT, N.D.T. Tutor.

Οκτώβριος 2014. Διοργάνωση επετειακού συνεδρίου στις 18-19 Οκτωβρίου για τα είκοσι χρόνια της Ε.Ε.Ν.Α. με θέμα ‘’παιδιατρική φυσικοθεραπεία σύγχρονες προσεγγίσεις’’.

 

Με τιμή
το Δ.Σ

 

Καλό Πάσχα