Δράσεις – ενέργειες διοικητικού συμβούλιου για το 2013


Φεβρουάριος 2013. Επικοινωνία με τον Π.Σ.Φ. με θέμα την ένταξη της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας ως τμήμα του συλλόγου.

Μάρτιος 2013. Επικοινωνία με συναδέλφους N.D.T. μη μέλη της Ε.Ε.Ν.Α.

Μάρτιος 2013. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του συλλόγου.

Μάρτιος 2013. Ανάθεση οργάνωσης τράπεζας με ομιλίες για την παιδιατρική φυσικοθεραπεία από τον Π.Σ.Φ. για το συνέδριο στις 7-8-9 Ιουνίου 2013.

Μάρτιος 2013. Επικοινωνία με το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α. για συνδιοργάνωση επιστημονικής ημερίδας.

Απρίλιος 2013. Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα <<kiniziotapeσε παιδιά>> για τον Ιούνιο του 2014

Μάιος 2013. Επιστολή προς τον Π.Σ.Φ. με θέμα την ένταξη της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας ως τμήμα του συλλόγου.

Ιούνιος 2013. Παρουσίαση του Δ.Σ. στο διεθνές συνέδριο φυσικοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη.

Με τιμή
το Δ.Σ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ν.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011- 2013

  • Πρόεδρος: Ασβεστάς Βασίλης
  • Αντιπρόεδρος: Πανώριος Νίκος
  • Γραμματέας: Πανούση Καλλιόπη
  • Ταμίας: Τσαρουχάς Απόστολος
  • Έφορος ιστοσελίδας: Κεχαγιά Γεωργία
  • Έφορος κινητής περιουσίας: Καλαϊτζή Τάνια
  • Έφορος επικοινωνίας: Χανδόλιας Κων/νος

Καλό Πάσχα