''ΚINESIO TAPE και η εφαρμογή τους στην NDT θεραπεία''

Σεμινάριο που έγινε στις 13-01-2013 στην Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο που έγινε στις 13-01-2013 στην Θεσσαλονίκη