ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10.04.2023

Θεσσαλονίκη 10/04/2023

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ό,τι το Σάββατο 08/04/2023, δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής δημοκρατίας το ακόλουθο άρθρο:

Άρθρο 80

Αποζημίωση φυσικοθεραπευτικών πράξεων παιδιών ή εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4737/2020

Η παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της αποζημίωσης των φυσικοθεραπευτικών πράξεων παιδιών ή εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι δαπάνες που αφορούν σε φυσικοθεραπευτικές πράξεις παιδιών ή εφήβων του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, εφόσον εκτελούνται από μη συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.»

Γονείς, θεραπευτές, ιατροί και σύλλογοι, έδωσαν τη μάχη επί δυόμιση χρόνια, να ανατρέψουν την άδικη απόφαση που στερούσε από γονείς και παιδιά την ελεύθερη επιλογή του φυσικοθεραπευτή τους.

Συγχαρητήρια σε όλους.

Η ΕΕΝΑ βρίσκεται σε αυτή τη μάχη από το 2017, με την συμμετοχή της στην επιστημονική επιτροπή για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας, και το συντονιστικό θεραπευτών ειδικής αγωγής.

Παραμένουμε σε επαγρύπνηση και θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις.

Με εκτίμηση,

      Ο Πρόεδρος                                                                                      Η Γραμματέας

Τσολάκης Νικόλαος                                                                Καμπαρούδη Μαρία Γεωργία