Facebook Group:
  • Home
  • ΕΕΝΑ
  • Προφίλ

Προφίλ

Τι είναι η Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής (Ε.Ε.Ν.Α.);

Τι είναι η Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής (Ε.Ε.Ν.Α.);
  • Είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε το 1995.

Τί σκοπό έχει η Ε.Ε.Ν.Α. ;

Τί σκοπό έχει η Ε.Ε.Ν.Α. ;
  • Τη θεσμική κατοχύρωση της εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης στη Νευροεξελικτική Αγωγή - Bobath.
  • Την καθιέρωση κανόνων δεοντολογίας.
  • Την ανταλλαγή μεταξύ των μελών απόψεων και επιστημονικής εμπειρίας.
  • Την ενημέρωση επιστημονικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων για τις αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής - Bobath, στοχεύοντας συγχρόνως στη διάδοσή της.

Ποιός μπορεί να γίνει μέλος στην Ε.Ε.Ν.Α. ;

Ποιός μπορεί να γίνει μέλος στην Ε.Ε.Ν.Α. ;

Μέλος της Ε.Ε.Ν.Α. μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός γιατρός, φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ή λογοπεδικός που αποδεδειγμένα έχει επιστημονικούς τίτλους και εμπειρία Νευροεξελικτικής Αγωγής-BOBATH.

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ε.Ε.Ν.Α.)

Έδρα Θεσ/νίκη

Προς την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Ελληνική Εταιρία Νευροεξελικτικής Αγωγής (ΕΕΝΑ) είναι σωματείο που ιδρύθηκε το 1995 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση της εξειδίκευσης (αγωγή NDT–Bobath) και την ενημέρωση φορέων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση ασθενών με βλάβες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, σύλλογοι).

Η Νευροεξελικτική Αγωγή Bobath εφαρμόζεται σε άτομα με διαταραχές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, κυρίως δε σε παιδιά με ήπιες νευρολογικές παθήσεις και Α.Μ.Ε.Α. έχοντας ως κύριο στόχο την προσπέλαση των εμποδίων της αναπηρίας στην κίνηση, την επικοινωνία, το παιχνίδι και τις δραστηριότητες καθημερινής φροντίδας.

Η ΝΕ.Α. Bobath δεν αποτελεί μία μέθοδο, αλλά έναν «τρόπο σκέψης», μία «φιλοσοφία αγωγής» που χρησιμοποιεί χειρισμούς και τεχνικές με στόχο την εδραίωση λειτουργικών δεξιοτήτων, ενώ ο τρόπος εφαρμογής της μεταβάλλεται διαρκώς προσαρμοζόμενος στην κλινική εξέλιξη, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη αγωγή σε ασθενείς με νευρομυϊκή δυσλειτουργία.

Οι θεραπευτές που εφαρμόζουν τη μέθοδο αυτή είναι φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοπεδικοί που έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση στην Νευροεξελικτική Αγωγή (NDT – Bobath) μετά από τη λήψη βασικού πτυχίου τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ – ΑΕΙ).

Η ΕΕΝΑ συνεργάζεται με καταξιωμένους φορείς και Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ενώ οι θεραπευτές NDT–Bobath στην Ελλάδα ξεπερνούν τους 500 με αξιόλογη διασπορά στην επαρχία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την θεραπευτική οντότητα και σπουδαιότητα της παρέμβασης NDT–Bobath κατοχυρώνοντας την ως ανεξάρτητο και εξειδικευμένο σύστημα θεραπείας, με σαφή και αντικειμενική τιμολόγηση, σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο.

Βάση του κοινοτικού δικαίου, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο και είναι υπερκείμενο αυτού, τα Α.Μ.Ε.Α. δικαιούνται να επιλέγουν τον θεραπευτή που επιθυμούν, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν ο θεραπευτής ή η ομάδα θεραπευτών έχουν υπογράψει συμβάσεις με το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς.

Οι εξειδικευμένοι θεραπευτές της αγωγής Bobath ασχολούνται με παιδιά, εφαρμόζοντας θεραπεία με προσωπική επαφή του θεραπευτή με το θεραπευόμενο, σε ατομική συνεδρία αποκλειστικά με έναν θεραπευόμενο. Αποτελούν μέλος της θεραπευτικής ομάδας και συμβάλουν τα μέγιστα για την καλύτερη ποιότητα ζωής των παιδιών, γιατί μπορούν λόγω της εξειδίκευσης και εκπαίδευσής τους:

  • Να έχουν σαφείς, μετρίσιμους, χρονικά προσδιορισμένους, εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους και να φτάνουν γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, σε αντίθεση με συναδέλφους που δεν έχουν εξειδικευτεί.
  • Να αποφύγουν επιπλοκές ( π.χ. αναπνευστικές λοιμώξεις, ορθοπεδικά χειρουργεία κ.α.) επώδυνες για τα παιδιά αλλά και οικονομικά δαπανηρές για την οικογένεια και συνεπακόλουθα για τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Μέχρι σήμερα, οι γονείς των παιδιών κατέβαλλαν τα αντίτιμο των θεραπευτικών υπηρεσιών και προσκόμιζαν τα παραστατικά προς πληρωμή στον ΕΟΠΥΥ, επιτρέποντας στους ασθενείς να επιλεγούν το θεραπευτή τους και τα θεραπευτήρια να έχουν άμεση ρευστότητα για κάλυψη των αναγκών τους, επιτρέποντας τη βιωσιμότητα και την παροχή υψηλών θεραπευτικών υπηρεσιών. Με ρύθμιση όμως που προωθεί το Υπουργείο, κατά παρά βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας κατά τα ανωτέρω, οδηγούνται τα θεραπευτήρια μας σε κλείσιμο, αφού πλέον όσα είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ θα υποχρεώνονται, να εκτελούν θεραπείες και να μην εισπράττουν το αντίτιμο των υπηρεσιών τους κατά την παροχή της υπηρεσίας από τον ασθενή, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά θα εισπράττουν μετά από μήνες καθυστέρησης, ποσό πολύ μικρότερο λόγω των κρατήσεων που επιβάλλει ο ΕΟΠΥΥ.

Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι είναι πρακτικά αδύνατη η καταβολή του αντιτίμου από τον ΕΟΠΥΥ στους θεραπευτές, αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε ανατροπή της υφιστάμενης λειτουργίας των θεραπευτηρίων, με πολύμηνη καθυστέρηση των καταβολών, χωρίς παράλληλα να έχουμε το παραμικρό έσοδο, ώστε θα φτάναμε άμεσα σε αδυναμία πληρωμής των μισθών των υπαλλήλων και των λειτουργικών μας εξόδων.

Παράλληλα εκφράζουμε την πεποίθηση ότι η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη τακτική είσπραξης της αμοιβής απευθείας από τον ασθενή, αποτελεί την εγγύηση για τη συνέχιση λειτουργίας των θεραπευτηρίων μας, τουλάχιστον μέχρι την άμβλυνση των καθυστερήσεων πληρωμών, χωρίς να προστεθεί επιπλέον βάρος στον ΕΟΠΥΥ.

Αν τελικώς επικρατήσει η ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, αυτή δεν πρόκειται να ωφελήσει κανέναν, αλλά θα οδηγήσει σε αποδιοργάνωση του πολύ ευαίσθητου χώρου μας, μια και η ενασχόληση μας έχει να κάνει κατά κανόνα με ΑΜΕΑ. Τα θεραπευτήρια που θα αποδεχτούν την ομηρεία εντός του ΕΟΠΥΥ θα αποτελέσουν τη μειοψηφία, και ο αριθμός τους διαρκώς θα μειώνεται λόγω έλλειψης δυνατότητας βιωσιμότητας και χαμηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών. «Θεραπευτήρια» θα φυτρώσουν ευκαιριακά, τα οποία δεν θα έχουν καμία απολύτως γνώση, αλλού ούτε και τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξ’ αυτού δυνατότητα να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή που έχουν ανάγκη τα παιδιά ΑΜΕΑ για την άμβλυνση και θεραπεία της αναπηρίας τους. Τα παιδιά και οι γονείς τους θα στερηθούν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης κοντά στον τόπο κατοικίας τους και θα υποβάλλονται σε πρόσθετη ταλαιπωρία και έξοδα για την ανεύρεση απομακρυσμένων συμβεβλημένων θεραπευτηρίων, κατά παράβαση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί από τον ΟΗΕ.

Η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλές οικογένειες που δεν θα μπορούν πλέον να προσφέρουν στα παιδιά τους τις ευεργετικές θεραπείες που έχουν ανάγκη, δημιουργώντας έντονο κοινωνικό φαινόμενο, στον τόσο ευαίσθητο τομέα της Υγείας και ιδιαίτερα της θεραπείας παιδιών Α.Μ.Ε.Α.

Τέλος, είμαστε βέβαιοι ότι η αποδοχή των προτάσεων μας, θα αναγνωριστεί από το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων, (επιστημονικών & κοινωνικών) που καθημερινά αντιμετωπίζουν την αναπηρία με στόχο την κοινωνική αποδοχή και ενσωμάτωση των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος Βασίλης Ασβεστάς

Η Γραμματέας Τσαρίδου Κυριακή

 

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.