Δράσεις 2015

Δράσεις – ενέργειες διοικητικού συμβούλιου για το 2015

Δράσεις – ενέργειες διοικητικού συμβούλιου για το 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015. Χορήγηση αιγίδας στο πενθήμερο σεμινάριο της κας Δαούση Δώρας στη Θες/νίκη

24-25-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Εκπροσώπηση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΦ στη Θες/νίκη

9 ΜΑΙΟΥ 2015. Συνάντηση του Δ.Σ. με μέλη και φίλους της Ε.Ε.Ν.Α. στην Αθήνα

9 ΜΑΙΟΥ 2015. Συνάντηση του Δ.Σ. με το Δ.Σ. του επιστημονικού παιδιατρικού τμήματος του ΠΣΦ στην Αθήνα

ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΣ 2015. Γραμματειακή και ταμειακή τακτοποίηση των μελών.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015. Διήμερο σεμινάριο τεχνικών κινητοποίησης των κάτω άκρων, στη Θες/νίκη με εισηγητή τον κ. Χατζή Γιώργο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ανανέωση – αναβάθμιση ηλεκτρονικής σελίδας Ε.Ε.Ν.Α.


Με τιμή
το Δ.Σ